Efficient werken door cross docking transport, maar wat is het eigenlijk?

Cross docking transport is de beste optie om voorraad- en opslagkosten te verminderen door de taak van het opslaan en verzamelen van producten tijdens het transport te elimineren. De definitie van cross docking transport is een goederendistributiesysteem waarbij de goederen rechtstreeks aan een magazijn of distributiecentrum worden geleverd. De artikelen worden niet opgeslagen, maar zijn altijd beschikbaar om naar de detailhandel te worden verzonden.

Hoe werkt cross docking?

Cross docking is een logistieke praktijk die de distributiekosten drastisch verlaagt. Ontvangen, opslaan, orders verzamelen en verzenden zijn de vier basisfuncties van magazijnbeheer. Met name de twee processen van opslag en het verzamelen van orders zijn het duurst. Door gebruik te maken van deze vorm wordt dan ook veel geld bespaard op de opslag en de lading ligt slechts een dag of minder in het cross dock alvorens het naar de klanten te worden verscheept. Naast het cross dock zijn er andere manieren om je artikelen tijdelijk op te slaan, zoals in een opslagruimte in Den Haag. De definitie van cross docking transport is dat er geen artikelen beschikbaar zijn in het magazijn, dus in plaats van de goederen uit de opslagruimte in Den Haag te halen voor levering, moeten de goederen in dit geval worden overgebracht van de leverancier naar het magazijn.

Voordelen van cross-docking transport

Bedrijven hebben veel baat bij de implementatie van deze efficiënte werkwijze in hun bedrijfsprocessen. De volgende zijn de meest in het oog springende:

Personeelskosten worden verlaagd

Het is onmogelijk om in je eentje een magazijn te runnen. Er is een groot aantal mensen nodig om goederen van containers naar opslag te vervoeren, niet alleen om veiligheidsredenen. Het management moet er ook voor zorgen dat het magazijn goed draait en dat er altijd voldoende ruimte is voor binnenkomende vracht. Hoewel dit niet al het personeel van hun transport elimineert, vermindert het wel het aantal mensen dat nodig is voor een snelle turnaround en zorgt het ervoor dat de kosten en winsten van de klanten worden gehaald. Voor extra ruimte kan je denken aan een opslagruimte in Den Haag.

De materiaalbehandeling is eenvoudig

Materiaalbehandeling verloopt steeds soepeler. Cross docking transport verbetert de bedrijfsprestaties en de productiviteit aanzienlijk. Het verbetert ook het etiketteren en meten tijdens de beweging, de etiketcontrole, het scannen van bestemmingen en andere functies.

Verstrekker van vertrouwen

Bedrijven moeten in staat zijn het juiste artikel en de juiste hoeveelheid op tijd aan het apparaat te leveren, omdat deze procestransfers afhankelijk zijn van het team van inkomend naar uitgaand. Bij deze vorm is er weinig ruimte voor fouten; herhaalde fouten verminderen de output, verspillen tijd en kosten de organisatie geld door te late of onnauwkeurige leveringen.

Geef een antwoord